Gebruiksaanwijzing

2024/06 (v6.2)

Body Camera DrivePro Body 30

1. Inhoud van de verpakking

DrivePro Body 30
Adapter
3.5mm naar USB kabel

Klittenband

360° draaibare klip & zelfklevende houder

Quick Start Guide

Opmerking

Wanneer u de DrivePro body uit de houder verwijdert, trekt u dan van links naar rechts. Zorg er bij het in elkaar zetten voor dat de DrivePro body stevig op de houder is bevestigd.

2. Aan de slag

2-1 Functie toetsen2-2 Beschrijving functie toetsen

Knop
Instructie
Omschrijving
Power knop

Druk eenmaal lang op
Power aan/uit
Druk tweemaal kort op
Schakel tussen buffermodus en opname modus.
(Standaard: Buffering mode)
Snapshot knop

Druk eenmaal lang op
Aan/uit Infrarood LED.
Opmerking: de standaardinstelling voor het lang indrukken vna de snapshot knop is het in of uitschakelen van de ‘’infrarood LEDs’’. U kunt dit echter wijzigen in de ‘’audio opname functie’’ via de DrivePro Body Toolbox.
Druk eenmaal kort op
Een foto nemen.

Houdt tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt
Reset, formatteer en schakel het apparaat uit.
Opmerking: Deze functie is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld met de DrivePro Body Toolbox.
Waarschuwing: Alle data zullen permanent worden verwijderd.
Status knop

Houdt ingedrukt voor 5 seconden
Koppel en maak verbinding met Bluetooth.
Druk eenmaal kort op
Controleer de batterij en de opname status.
Hulp knop

Druk eenmaal lang op
Het in- en uitschakelen van de lichtindicatoren en zoemer. (Stealth modus)
Druk tweemaal kort op
Schakel de microfoon in/uit (Stille modus)

2-3 LED Indicator

Bovenaanzicht 1

Opname

LED Status Definition
Knipperend Batterij bijna leeg

Aangesloten op een computer/voedingsbron

LED Status Definition
Brandt Opladen

De batterij status controleren

LED Status Definition
Brandt > 67% resterend
Brandt 31% tot 67% resterend
Brandt < 31% resterend


Bovenaanzicht 2

Opname

LED Status Definition
Knipperend Geheugen bijna vol
Knipperend Bluetooth koppeling
Brandt Status controleren in buffer modus
Knipperend Status controleren in opname modus
Brandt Stille modus (Microfoon uit)

Aangesloten op een computer

LED Status Definition
Knipperend Gegevens overdragen


Vooraanzicht

LED Status Definition
Knipperend Power aan
Brandt Buffer modus
Knipperend Opname modus
Brandt Browser /
Verbonden met de computer

2-4 De DrivePro Body opladen

Zorg ervoor dat uw DrivePro Body alvorens gebruik volledig is opgeladen. Laad de DrivePro Body op via de 3,5 mm stroomkabel. Een oranje LED-lampje is zichtbaar tijdens het opladen; Het oranje LED-lampje gaat uit als de DrivePro Body 30 volledig opgeladen is.

Om de DrivePro Body op te laden, kunt u:

 • Sluit 3,5mm USB kabel en adapter aan op een stopcontact.
 • Sluit de 3,5mm USB kabel aan op een computer.
 • Sluit de DrivePro Body aan op het Transcend’s Docking Station (Optioneel).

WAARSCHUWING

Gebruik alleen de originele 3,5 mm naar USB-kabel om op te laden.

3. Video’s opnemen

3-1 Buffermodus

Om de DrivePro in te schakelen en de buffermodus te starten, houdt u de knop ingedrukt; u hoort 1 piep; de opname indicator knippert blauw tijdens het opstarten en blijft branden in de buffermodus.

Om uit te schakelen, houdt u nogmaals de knop ingedrukt; u hoort 1 piep, het LED lampje gaat dan uit.

Als u wilt schakelen tussen de buffermodus en de opname modus, drukt u tweemaal snel op de knop, u hoort 2 pieptonen. Opnemen in de buffermodus kan aanzienlijk opslagruimte besparen, aangezien de bestanden niet worden opgenomen in de interne opslag.

Opmerking

De gebufferde videolengte kan worden aangepast via de DrivePro Body Toolbox.

3-2 Opname modus

Schakel bij een incident over naar de opnamemodus. Het opgenomen bestand en tot 2 minuten aan beeldmateriaal voorafgaand aan het incident worden dan opgeslagen in het interne geheugen.

Om de opname modus te starten, drukt u snel tweemaal op de knop in de buffermodus; u hoort 2 pieptonen en de opname indicator knippert rood. Druk nogmaals lang op de aan/uit-knop om de opname te stoppen. Na het horen van een piep, gaat het LED-lampje branden en wordt het apparaat uitgeschakeld.

Voor elke 3 minuten aan opname wordt er 1 videobestand opgeslagen.(standaard)

Opmerking

De lusopname is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld via de DrivePro Body Toolbox.

3-3 Video’s opnemen met infrarood LED’s

‘s Nachts of bij weinig licht wordt de infrarood LED modus automatisch geactiveerd; de vier infrarood LED's gaan dan branden. Houdt de knop lang ingedrukt om de infrarood LED modus handmatig in of uit te schakelen. Houdt de DrivePro Body 30 op minstens 50 centimeter van het object om te voorkomen dat de lichtomstandigheden verkeerd worden beoordeeld vanwege een reflectie van LED-licht.

Opmerking

 1. Video’s die met de infrarood LEDs worden gemaakt, worden weergegeven in grijswaarden.
 2. In volledige duisternis (0 lux) kunnen de infrarood LED's bewegende objecten detecteren een effectieve afstand van 10 meter.

4. Foto’s maken

Om foto’s te maken tijdens het opnemen drukt u snel op de knop. Wanneer u een pieptoon hoort, betekent dit dat de momentopname is gemaakt. Foto's worden opgeslagen in de map met de naam "FOTO’’.

Opmerking

Video’s die met de infrarood LEDs worden gemaakt, worden weergegeven in grijswaarden.

5. Audio opname

Om deze functie te gebruiken, moet u deze configureren via de DrivePro Body Toolbox. U moet de instelling van de momentopnameknop lang indrukken wijzigen van het inschakelen van de infrarood-LED's naar de audio-opnamefunctie. De audiobestanden worden opgeslagen in de map "AUDIO".

Opmerking

 • Wanneer de camera verbinding maakt met de DrivePro Body App, schakelt deze automatisch terug naar de video-opnamemodus.
 • Hoe hoger de audio sample frequentie, hoe beter de geluidskwaliteit.

6. Geavanceerde functie

6-1 Bluetooth Team Sync

“Bluetooth Team Sync” is een functie die is gebaseerd op Bluetooth-technologie. Binnen een acceptabel bereik van Bluetooth, zolang een lichaamscamera vanuit de buffermodus naar de opnamemodus gaat, gaan andere lichaamscamera's van hetzelfde team ook naar de opnamemodus.

Opmerking

 1. Bluetooth Team Sync is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld met behulp van de DrivePro Body Toolbox.
 2. Deze functie is beschikbaar voor DrivePro Body 30/60/70.

7. De DrivePro Body App gebruiken

De DrivePro Body-app is ontwikkeld voor iOS- en Android-apparaten en stelt u in staat live video's te bekijken en de camera-instellingen draadloos aan te passen op uw slimme apparaten.

DrivePro Body App


7-1 Downloaden en installeren van de app

 1. Zoek in de App Store of Google Play naar: DrivePro Body App.
 2. Download en installer de DrivePro Body App op uw mobiele apparaat.

Zodra de installatie is voltooid, wordt de app weergegeven op het startscherm van uw apparaat.

7-2 Verbinding maken met de DrivePro Body App

 1. Tik op de “DrivePro Body” App en schakel Bluetooth in om te koppelen. Selecteer “DrivePro Body 30” in de App.

 2. Schakel de DrivePro Body in door de knop ingedrutk te houden. Tik op “Volgende” om door te gaan.

 3. Druk lang op de statusknop totdat u een pieptoon hoort. Tik op "Verbinden" in de app om verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat. Na drie piepjes te hebben gehoord, kun je via de App snapshots maken, van opnamemodus wisselen of instellingen aanpassen.

 4. Tik op “Browser” of “Live View” en maak verbinding met de “DPB30_XXXXXX” Wi-Fi met het standaardwachtwoord “12345678”.

7-3 DrivePro Body App Homepage

Opmerking

De camera stopt met opnemen wanneer u op "Browser" of "Instellingen" tikt in de DrivePro Body-app en de LED aan de voorkant brandt rood.

7-4 Video’s afspelen en bladeren door foto’s

 1. Om video's af te spelen en door foto's te bladeren, tikt u op "Browser" op de startpagina of eerst in de linkerbovenhoek en tik vervolgens op .

 2. Tik op de pictogrammen onderaan om de opgenomen video's af te spelen of door de foto's te bladeren.

Terwijl u een video afspeelt, kunt u het gewenste segment (10s, 20s of 30s) inkorten en downloaden zonder de hele clip naar uw telefoon te downloaden om deze te bewerken. Zie Video inkorten.

7-5 Instellingen

Tik op eerst in de linkerbovenhoek en tik vervolgens op om het menu Instellingen te openen.
In het menu Instellingen kunt u de video-, apparaat-, wifi- en systeeminstellingen aanpassen.

Menu Opties

VIDEO
Icoon
Functie
Beschrijving / Opties
Resolutie
Stel de resolutie/kwaliteit in voor video opnames.
1440P/30FPS / 1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P
Video lengte
Toon het video label, data/tijd en watermerk op de foto of video.
3 min / 5 min / 10 min
Microfoon
Schakel de microfoon in of uit.
Uitschakelen / Inschakelen
Loop opnamen
Overschrijf de oude videobestanden met nieuwe videobestanden.
Uitschakelen (standaard)/ Inschakelen
Licht frequentie
Selecteer de juiste frequentie om te voorkomen dat het A/C lampje knippert.
50 Hz / 60 Hz
Standaard opnamemodus
Selecteer de standaard opnamemodus.
Buffermodus / Opnamemodus
Gebufferde video lengte
Stel hier de videolengte in van de opnames die plaatsvinden voordat er wordt overgeschakeld naar de opnamemodus.
Opmerking: De resolutie-instellingen bepalen de maximale lengte van video's die zijn opgenomen in de buffermodus.
30 s / 60 s / 90 s / 120 s
VIDEO STAMP
Icoon
Functie
Beschrijving / Opties
Video stempel
Toon het video label, data/tijd en watermerk op de foto of video.
Uitschakelen/inschakelen
Video Label
Tik om het weer te geven videolabel te bewerken.
(Het standaardlabel is DPB30_XXXXXX.)
Datum / Tijd
Selecteer de datum- en tijdnotatie.
Datum: Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
Tijd: 24HR / AM/PM
Watermerk
Geef het Transcend-logo als watermerk weer op foto's of video's.
Uitschakelen / Inschakelen
DEVICE
Icoon
Functie
Beschrijving / Opties
Stealth Modus
Schakel de Stealth modus in of uit.
Wanneer de Stealth modus is ingeschakeld, zijn de lampjes, zoemer en vibraties uitgeschakeld.
Uitschakelen (standaard) / Inschakelen
Infrarood LEDs
De infrarood LED handmatig of automatisch activeren.
Manual / Auto
Wi-Fi wachtwoord
Stel het wifi-wachtwoord van de DrivePro Body 30 in.
(Standaard wachtwoord is 12345678)
SYSTEM
Icoon
Functie
Beschrijving / Opties
Tijd sync
Synchroniseer de DrivePro Body-tijd met uw smartapparaat.
Firmware Versie
Tik om de firmware naar de nieuwste versie bij te werken.
Siri-snelkoppelingen
Voeg de app toe aan Siri Shortcuts om uw DrivePro Body snel te bedienen of de energiestatus ervan te controleren.
Lees meer over het gebruik van Siri om uw DrivePro Body te bedienen.

WAARSCHUWING

 1. Voordat u doorgaat met de firmware-update met behulp van de DrivePro Body-app, moet u ervoor zorgen dat het batterijniveau ten minste 50% is. Als alternatief kunt u het netsnoer aansluiten voor een stabiele stroombron.
 2. Wacht tijdens het uitvoeren van de firmware-upgrade totdat deze is voltooid. Zodra de upgrade is voltooid, wordt de DrivePro Body automatisch opnieuw opgestart.
 3. Als de DrivePro Body niet kan worden ingeschakeld vanwege een mislukte firmware-upgrade, neem dan contact op met de klantenservice van Transcend voor technische ondersteuning.

7-6 Locatiegeschiedenis

Wanneer de DrivePro Body verbinding maakt met de app, registreert deze de nieuwste tijdstempel en locatie waardevolle informatie als de camera kwijtraakt.

Leer hoe u de verbindingslocatie van uw DrivePro Body kunt controleren >

7-7 Bedien uw DrivePro-Body met Siri

U kunt de app toevoegen aan Siri Shortcuts om snel te beginnen met opnemen, afbeeldingen vast te leggen of de DrivePro Body power status te controleren.

Vraag Siri om DrivePro Body te bedienen >

Opmerking

 • Om Siri te gebruiken, moet uw iPhone verbonden zijn met internet. Er kunnen mobiele kosten in rekening worden gebracht.
 • Deze functie is alleen beschikbaar voor DrivePro Body-modellen met Bluetooth- en Wi-Fi-connectiviteit. (DrivePro Body 30, DrivePro Body 60 en DrivePro Body 70)
 • Siri Shortcuts zijn exclusief beschikbaar voor iPhones met iOS 13.0 of hoger.

8. De DrivePro Body Toolbox Software gebruiken

DrivePro Body Toolbox is een video file management software die de instellingen van de camera vereenvoudigt. De software heeft een gebruiksvriendelijke interface waarmee gebruikers de basisfuncties van de DrivePro Body kunnen instellen.

8-1 Systeem vereisten

Systeemvereisten voor het aansluiten van de DrivePro Body 30 op een computer en voor het gebruik van de DrivePro Body Toolbox:

Een desktop of een laptop met een werkende USB-poort:

 • Windows® 10 of later
 • macOS® 10.14 of later

De DrivePro Body Toolbox downloaden en installeren:

 1. Download de installatiebestanden van:
  https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox
 2. Installeer DrivePro Body Toolbox op uw desktop of laptop.

8-2 Status

Vind de basisinformatie van de DrivePro Body, inclusief gebruikerslabel, model, serienummer van het apparaat en firmwareversie, op de statuspagina.

Klik op om het gebruikerslabel en de Bluetooth Team Sync-functie aan te passen .

Opmerking

Selecteer "preferred team number" voor Bluetooth Team Sync van 1 tot 10.

 • Klik op om een apparaat te vinden.
 • Klik op om video's af te spelen en door foto's te bladeren.
 • Klik op om een back-up te maken.
 • Klik op om naar de webcammodus te gaan en het toestel gebruiken als camera en microfoon.

8-3 Instellingen

Op de pagina Instellingen kunt u de instellingen voor Apparaat, Video en Videostempel aanpassen.

Apparaat instellingen
Functie
Beschrijving / Opties
Sync tijd met PC
Klik op de knop "Instellen" om de tijd van het apparaat met de pc te synchroniseren.
Stealth Modus
Schakel de Stealth mode in/uit.
Wanneer de Stealth mode is ingeschakeld, zijn de licht indicatoren en vibraties uitgeschakeld.
ON / OFF
LED Indicator
LED's aan/uit zetten tijdens het opnemen.
ON / OFF
Buzzer
Zet de zoemer aan/uit tijdens het opnemen.
ON / OFF
Tril functie
Schakel de trilfunctie in/uit tijdens het opnemen.
ON / OFF
Snapshot Button
Pas de instelling van de snapshot-knop lang indrukken aan om de infrarood-LED's of de audio-opnamefunctie in te schakelen.
Infrarood LED / Audio opname
Infrarood LED
Selecteer om de infrarood-LED's handmatig of automatisch te activeren.
Manual / Auto (default)
Resetten
Functieknoppen gebruiken
Wanneer de stroom is ingeschakeld, drukt u gedurende meer dan 5 seconden tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de snapshot-knop om het apparaat te formatteren en te resetten. Daarna wordt de camera uitgeschakeld. (Standaard: UIT)

Video instellingen
Functie
Beschrijving / Opties
Resolutie
Stel de resolutie/kwaliteit in voor video-opnames.
1440P/30FPS / 1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS
Video Format
Stel het opnamebestandsformaat in.
MOV / MP4
Loop opname
Overschrijf de oude videobestanden met nieuwe.
ON / OFF (default)
Video lengte
Stel de opnameduur van elke opgenomen video in.
3 mins / 5 mins / 10 mins
Light frequentie
Selecteer de juiste frequentie om knipperend A/C-lampje te voorkomen.
50 Hz / 60 Hz
Microfoon
Zet de microfoon aan/uit tijdens video-opname.
ON / OFF
Standaard opnamemodus
Selecteer de standaard opnamemodus.
Buffermodus / Opnamemodus
Gebufferde video lengte
Stel de gebufferde videolengte in om beelden op te nemen die plaatsvinden voordat de opnamemodus wordt geactiveerd.
Opmerking: De resolutie-instellingen bepalen de maximale lengte van video's die zijn opgenomen in de buffermodus.
30 seconden / 60 seconden / 90 seconden / 120 seconden
Bufferen van opnameaudio
Schakel de microfoon in/uit in buffermodus.
ON / OFF

Video stempel
Functie
Beschrijving / Opties
Video stemple
Geef de video-opnametijd en het videolabel weer.
ON / OFF
Datum Formaat
Stel de datumnotatie in.
Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
Tijd Formaat
Selecteer de 24-uurs klok of de 12-uurs klok.
24HR / AM/PM
Watermerk
Geef het Transcend-logo als watermerk weer op foto's of video's.
ON / OFF

8-4 Hulpmiddelen

Op de pagina Hulpmiddelen, kunt u de firmware updaten naar de nieuwste versie, schijf formatteren of de DrivePro Boy opnieuw instellen.

Hulpmiddelen
Functie
Beschrijving / Opties
Firmware Versie
Update uw firmware naar de nieuwste beschikbare versie.
Wachtwoord
Stel een wachtwoord in om de schijf van de bodycamera te beschermen. Het wachtwoord moet tussen de 8 en 16 tekens lang zijn, letters of cijfers.
Format Disk
Formatteer je schijf.
Reset apparat
Reset alle instellingen naar standaard of wis alle inhoud en instellingen.

WAARSCHUWING

 1. Verwijder NOOIT het netsnoer terwijl de firmware wordt geüpgraded.
 2. Voor de beste opnamestabiliteit wordt u aangeraden een back-up van uw gegevens te maken met de DrivePro Body Toolbox elke keer dat u klaar bent met het gebruik van het apparaat of formatteer het elke drie maanden met behulp van de Toolbox.
 3. Gebruik de DrivePro Body Toolbox alleen om uw DrivePro Body te formatteren.
 4. Door de schijf te formatteren worden alle gegevens permanent gewist.

8-5 Bestandsbeheer

Op de pagina Bestandsbeheer, kunt u uw video’s en foto’s zoeken, beheren en foto’s bewerken.


 • Klik aan de rechterkant van de pagina om de Eigenaar en Categorie toe te voegen, te verwijderen of te bewerken.

 • Klik om de eigenaar te classificeren en Categorie van het geselecteerde bestand.

8-6 Slimme detectie

De DrivePro Body-camera biedt een functie die automatisch gezichten in video's detecteert en beelden naar de zijbalk extraheert, waardoor gebruikers gezichten kunnen vervagen of blokkeren. Voor installatie-instructies verwijzen wij u naar de DrivePro Body Toolbox-handleiding.

Opmerking

Deze functie wordt alleen ondersteund op Microsoft Windows 10 of latere versies (64-bits).

8-7 Voorkeuren

Klik op bovenaan de pagina om de instellingen van de DrivePro Body Toolbox aan te passen.

Controleer de beschikbare opties hieronder op basis van uw voorkeur.


Raadpleeg de gebruikershandleiding van DrivePro Body Toolbox via onderstaande link.
https://www.transcend-info.com/Manual/DriveProBody/Toolbox

9. Bestanden overbrengen naar een computer

Om bestanden over te zetten tussen de DrivePro Body en de computer:

  1. Steek de 3,5 mm naar USB-kabel in de aansluitbus van de DrivePro Body.
  2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de desktop of laptop.


Uw DrivePro Body is nu klaar om gegevens over te dragen zoals een externe harde schijf. Om bestanden naar de computer over te brengen, kopieert u ze uit de map van de bodycamera.

WAARSCHUWING

 1. Om gegevensverlies te voorkomen, volgt u altijd de juiste verwijderingsprocedures wanneer u de DrivePro Body loskoppelt van uw computer.
 2. U kunt alleen bestanden overzetten wanneer u de DrivePro Body op een computer aansluit. De DrivePro Body werkt op dit moment niet als bodycamera. Koppel uw camera los van de computer om de functies te hervatten.

10. Docking Station (Optioneel)

Het TS-DPD6N-dockingstation van Transcend is speciaal ontworpen voor de DrivePro Body 30/60/70 en biedt een complete oplossing voor opladen, gegevens uploaden en camerabeheer via het netwerk. Gebruikers kunnen meerdere DrivePro Body 30/60/70-apparaten tegelijkertijd opladen en bestanden (inclusief video-opnamen en snapshots) delen op een extern opslagapparaat via een USB-poort.


Raadpleeg de gebruikershandleiding van de DPD6N via onderstaande link.
https://www.transcend-info.com/support/product/body-camera/docking-station-ts-dpd6n

11. Waarschuwingen

1. Gebruik of bewaar de DrivePro Body niet op de volgende plaatsen om storingen of vervorming te voorkomen:

 • Op extreem warme, koude of vochtige plaatsen zoals in een auto die in de zon geparkeerd staat.
 • In direct zonlicht of in de buurt van een verwarming.
 • In de buurt van sterke magnetische velden.
 • Op zanderige of stoffige plaatsen.

2. Verzorging en opslag van de DrivePro Body lens

 • Veeg het oppervlak van de lens schoon met een zachte doek in de volgende gevallen:
  • Wanneer er vingerafdrukken op het lensoppervlak zitten.
  • Wanneer de lens wordt blootgesteld aan zoute lucht, zoals aan de kust.
 • Opslaan op een goed geventileerde plaats met weinig vuil of stof.
 • Reinig de lens periodiek zoals hierboven beschreven om schimmel te voorkomen.

3. Reiniging

 • Reinig de DrivePro Body met een zachte doek, die bevochtigd is met water en veeg het oppervlak schoon met een droge doek. Gebruik geen van de volgende dingen, deze kunnen de afwerking of de behuizing beschadigen: Chemische producten zoals verdunner, benzine, alcohol, wegwerpdoekjes, insecten werende middelen, zonnebrand crème of insecticide, etc.
 • Raak de camera niet aan met een van bovenstaande middelen op uw handen.
 • Laat de camera niet langdurig in contact komen met rubber of vinyl.

4. Vocht condensatie

 • Als de DrivePro Body rechtstreeks van een koude naar een warme omgeving wordt verplaatst (of vice versa), kan vocht condenseren binnen of buiten de camera. Deze vocht condensatie kan een defect aan de DrivePro Body veroorzaken.
 • Indien vocht condensatie optreedt, schakel de DrivePro Body uit en wacht ongeveer 1 uur totdat het vocht is verdampt.

5. Gebruik van de klittenband

 • De klittenband wordt aanbevolen voor regenjassen, windjacks en andere plastic oppervlakken, maar niet aanbevolen voor katoen, wol of leer. Als u het op dergelijke stoffen wilt gebruiken wordt u aangeraden het klittenband vast te naaien.
 • Applicatie-instructies: Reinig en droog het oppervlak voor het aanbrengen. Druk de tape stevig op zijn plaats. Laat deze gedurende 24 uur zitten voor de beste prestaties.

12. IP67 Bescherming

De body van de camera heeft een IP67-score die bestand is tegen spatwater en stof. Spatwater- en stofbestendigheid zijn echter geen permanente omstandigheden en de weerstand zou kunnen afnemen als gevolg van slijtage. Vloeistof schade valt niet onder de garantie.

Fouten veroorzaakt door onjuist gebruik worden niet gedekt door de beperkte garantie.

 • Gebruik de DrivePro Body 30 niet in water omdat deze niet waterbestendig is.
 • Gebruik de DrivePro Body 30 niet in een omgeving met hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld sauna’s, stoom- en douchecabines).
 • Om te voorkomen dat vocht binnendringt, kunt u de DrivePro Body 30 niet langdurig gebruiken in hevige regenbuien. Zorg dat de stroomkabel, de adapter en de connectie socket volledig droog zijn voordat u start met opladen.

WAARSCHUWING

DrivePro Body 30 is niet waterbestendig in de volgende situaties:
- wanneer aangesloten op een USB-kabel
- wanneer een van de schroeven uit het apparaat is verwijderd

13. Specificaties

DrivePro Body 30
Models produced before 2023.01 Models produced after 2023.01
Afmetingen 95.9 mm (L) × 52.2 mm (W) × 27.6 mm (H)
3.78” (L) × 2.06” (W) × 1.09” (H)
Gewicht 130 g (4.6 oz)
Connection Interface USB 2.0
Opslag 64GB eMMC intern geheugen 64GB intern geheugen /
128GB intern geheugen
Lens 2-megapixel,
F/2.0, 130° wide angle
4-megapixel,
F/2.0, 130° wide angle
Resolutie /
Frame Rate
Full HD (1920 x 1080) / 60/30FPS 2K QHD (2560 x 1440) / 30FPS
Full HD (1920 x 1080) / 60/30FPS
Video Format MOV (H.264) MP4 (H.264)
Batterij Li-Polymer 3120 mAh
Batterij Life (max.)
Tot 12 uur
Opmerking: The actual video recording length may vary with environmental conditions.
Power Supply Input (max.): AC 100 V to 240 V, 50 Hz to 60 Hz, 0.4 A
Output: DC 5 V / 2 A
Bedrijfstemperatuur -20°C (-4°F) to 60°C (140°F)
5°C (41°F) to 45°C (113°F) bij het opladen met de adapter
Beschermingsgraad IP67
Certificaat CE, UKCA, FCC, BSMI, NCC, MIC, KC, EAC, RCM
Schokbestendig MIL-STD-810G 516.6 – Transit Drop Test
Garantie 2 jaar beperkt
Opmerking
De DrivePro Body 30 bevat geavanceerde beeldverbeteringstechnologieën zoals Wide Dynamic Range (WDR) en High Frame Rate (HFR), die de traditionele anti-shake en beeldstabilisatiefuncties hebben vervangen. De camera kan cruciale details met uiterste helderheid en precisie vastleggen door opname van hoge kwaliteit met maximaal 60 fps te ondersteunen.

14. Veelgestelde vragen

Mocht er een probleem optreden bij uw DrivePro Body, controleer dan eerst onderstaande instructies voordat u uw DrivePro voor reparatie verzendt. Als u geen oplossing voor uw vraag kunt vinden, raadpleeg dan de klantenservice van uw verkooppunt of het lokale Transcend kantoor voor verdere hulp.

U kunt ook de website van Transcend bezoeken voor meer ‘’Veelgestelde vragen’’ en ‘’Technische ondersteuning’’.
https://www.transcend-info.com/
https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

1. Mijn computer kan mijn DrivePro Body niet detecteren

  Controleer het volgende:
  (1) Is uw DrivePro Body goed aangesloten op de USB poort? Als dat niet het geval is, koppel de DrivePro Body opnieuw aan de computer. Zorg ervoor dat beide uiteinden van de USB kabel goed zijn aangesloten zoals aangegeven in de gebruikershandleiding.
  (2) Zijn de USB poorten van de computer ingeschakeld? Zo niet, raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer (of moederbord) om deze te activeren.

2. De DrivePro Body knoppen reageren niet (blijft hangen/reageert langzaam)

  Druk op de Reset-knop aan de onderkant van de DrivePro Body met een puntig voorwerp zoals een paperclip.

3. Is de DrivePro Body 30 schok- en waterbestendig?

  De DrivePro Body 30 is IP67 beschermd tegen stof en water en voldoet aan de strenge Amerikaanse militaire testnormen *.
  *Gebaseerd op MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test

4. Kan DrivePro Body 30 opnemen tijdens het opladen?

  Om opname tijdens het opladen te garanderen, is het cruciaal om een externe voeding te gebruiken die voldoet aan de specifieke vereisten van de DrivePro Body 30, namelijk 5V/2A. Dit omvat het overwegen van powerbanks als een van de haalbare opties.

15. EU Compliance Statement

Transcend Information verklaart hierbij dat alle CE-gemarkeerde Transcend-producten met radioapparatuurfunctionaliteit in overeenstemming zijn met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
https://www.transcend-info.com/eu_compliance


Dashcam / Body Camera series
Frequency:
2400 MHz to 2483.5 MHz
Maximum transmit power:
< 100 mW

16. Recycling and Environmental Protection

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over het recyclen van het product (WEEE) en het weggooien van batterijen:
https://www.transcend-info.com/about/green

17. Warranty Policy

U vindt de garantieperiode van dit product op de verpakking. Raadpleeg de onderstaande link voor meer informatie over de garantievoorwaarden en garantieperiodes:
https://www.transcend-info.com/warranty

18. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Raadpleeg de onderstaande link voor meer informatie over open-sourcelicenties:
https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10

19. End-User License overeenkomst (EULA)

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over softwarelicentievoorwaarden:
https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

20. Federal Communications Commission (FCC) Statement

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

Informatie over RF-blootstelling (SAR)

Deze apparatuur voldoet aan de FCC draagbare RF-blootstellingslimiet die is opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten die een meeteenheid gebruiken, staat bekend als de Specific Absorption Rate of SAR. De door de FCC vastgestelde SAR-limiet is 1,6 W/kg.

Deze apparatuur kan worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 0 cm tussen de radiator en uw lichaam.

 • Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid om apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

 • Dit apparaat en de bijbehorende antenne mogen niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

Transcend Information Europe
Caïrostraat 40, 3047BC Rotterdam
TEL: +31-10-298-8500

21. Eurasian Conformity Mark (EAC)